Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
odpadów po nawozach i typu Big-Bag

ROŚiMK_180522_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 14:32:04.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: Demontaż, odbiór,
transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gózd

ROŚiMK_100522_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 12:38:57.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big-Bag

ROŚiMK_090522_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_090522_specyfikacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-05-09 11:18:31.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Demontaż,
odbiór, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd

UG_220422_zapytanie_ofertowe.pdf

UG_220422_specyfikacja.pdf

UG_220422_projet_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:50:48.
Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:50:48
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska