Zapytanie cenowe na świadczenie usług
weterynaryjnych w 2024 roku

ROSiMK_201223_zapytanie_cenowe.pdf

ROSiMK_201223_zapytanie_cenowe_oferta.pdf

ROSiMK_201223_zapytanie_cenowe_zalaczniki.pdf

ROSiMK_201223_projekt_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-20 15:09:19.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Świadczenie
usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt
z terenu gminy Gózd i zapewnienia im miejsca w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2024 roku

ROSiMK_151223_zapytanie_ofertowe..pdf

ROSiMK_151223_zapytanie_ofertowe_zal1_Oferta.pdf

ROSiMK_151223_zapytanie_ofertowe_zal2_oswiadczenie.pdf

ROSiMK_151223_zapytanie_ofertowe_zal3_projekt_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 13:37:38 | Data modyfikacji: 2023-12-15 13:40:40.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości gruntowej,
położonej w m. Grzmucin

ROSiMK_280823_Zapytanie_ofertowe

ROSiMK_280823_projekt_umowy

ROSiMK_280823_zalacznik_1

ROSiMK_280823_zalacznik_2

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-28 13:46:43.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Zbieranie,
transport i unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd

ROSiMK_170823_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-17 12:56:04.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Zbieranie,
transport i unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd

ROSiMK_040823_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_040823_załaczniki.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-04 10:55:11.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na zadanie pn.: Usuwanie odpadów z
folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag

ROSiMK_190723_wybor_oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-19 13:48:27.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big Bag

ROSiMK_050723_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_050723_specyfikacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-06 10:03:25.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wyklucznei z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na: Odbiór, transport i
utylizację wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Gózd

ROSiMK_300523_zawiadomienie_ wybor_oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-05-30 11:25:38.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd

ROSiMK_170523_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_170523_zalaczniki.pdf

ROSiMK_170523_projekt_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-05-17 14:15:26.
Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż składnika rzeczowego
majątku ruchomego: pojazd marki JELCZ

UG_090323_wyniki_przetargu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-09 09:23:58.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika
rzeczowego majątku ruchomego - samochód marki
JELCZ

UG_200223_ogloszenie.pdf

UG_200223_formularz_ofertowy.docx

UG_200223_wzor_umowy.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-02-20 10:04:12.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika
rzeczowego majątku ruchomego - samochód marki
JELCZ

UG_180123_zal2_wzor_umowy.docx

UG_180123_ogloszenie.pdf

UG_180123_zal1_oferta.docx

UG_180123_zal3_klauzula_informacyjna.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-01-18 15:07:46.
Data wprowadzenia: 2023-01-18 15:07:46
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska