Gmina Gózd informuje, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych

o wartości powyżej kwoty 130 000,00 zł, podlegające przepisom

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

prowadzone są z wykorzystaniem platformy zamówień publicznych znajdującej są pod adresem:

https://zamowienia.gozd.pl

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-15 12:45:19 | Data modyfikacji: 2021-02-16 09:26:20.
Data wprowadzenia: 2021-02-15 12:45:19
Data modyfikacji: 2021-02-16 09:26:20
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska