Informacja o składzie Obwodowych Komisji
Wyborczych w gminie Gózd z podziałem na funkcje

OKW_Nr1.pdf

OKW_Nr2.pdf

OKW_Nr_3.pdf

OKW_Nr_4.pdf

OKW_Nr_5.pdf

OKW_Nr_6.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-10-12 08:54:11.
Postanowienie Nr 123/4/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 9 października 2023 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
6 w gminie Gózd

KW_101023_postanowienie_nr_123_4_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-10-10 09:40:44.
Postanowienie Nr 123/3/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 9 października 2023 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
6 w gminie Gózd

KW_101023_postanowienie_nr_123_3_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-10-10 09:38:12.
Postanowienie Nr 123/2/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 6 października 2023 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
6 w gminie Gózd

123.2.2023 Gózd postanowienie_o_zmianach_w_skladzie_komisji nr 6.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-10-09 10:03:59.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 29 września 2023 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w
okręgu wyborczym nr 17 w wyborach do Sejmu RP

OKW_Radom_okreg_17_kandydaci_na_poslow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-10-09 10:01:43.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 22 września 2023 r. o
zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu
wyborczym nr 50 w wyborach do Senatu RP

OKW_Radom_okreg_50_kandydaci_na_senatora .pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-10-09 09:57:48.
Informacja o bezpłatnych dowozach do lokali
wyborczych

UG_021023_dowoz_do_lokali_wyborczych_autokar_pomaranczowy.pdf

UG_021023_dowoz_do_lokali_wyborczych_autokar_zolty.pdf.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-10-02 11:46:34.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17
sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum
ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym
znaczeniu dla państwa

SRP_021023_uchwała.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-10-02 11:44:44.
Uchwała Nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych
dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących
zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia
głosowania w obwodach głosowania utworzonych w
kraju w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w
referendum ogólnokrajowym zarządzonyh na dzień
15 października 2023 roku

PKW_280923_Uchwala_Nr_211_2023 .pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-28 12:31:12.
Informacja Urzędnika Wyborczego o zmianie terminu
pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji
Wyborczych: Nr 4 w Klwatce Królewskiej, Nr 5 w
Podgórze, Nr 6 w Małęczynie

UW_270923_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-27 12:53:42.
Postanowienie Nr 123/1/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 26 września 2023 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
3 w Goździe

KW_270923_Postanowienie_Nr_123_1_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-27 12:50:55.
Informacja Urzędnika Wyborczego o terminie
pierwszego posiedzenia członków obwodowych
komisji wyborczych w gminie Gózd

UW_260923_termin_posiedzenia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-26 13:18:59.
Postanowienie Nr 145/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

KW_260923_Postanowienie_Nr_145_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-26 09:23:05.
Postanowienie Nr 123/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Gózd

KW_250923_Postanowienie_Nr_123_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-25 09:09:19.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
18 września 2023 r. o terminie losowania, o
którym mowa w art. 182 paragraf 7 pkt 2 Kodeksu
wyborczego

KW_180923_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-18 12:57:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8
września 2023 r. o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika

UG_110923_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-11 13:00:46.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy

Klauzula informacyjna -wybory

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-09 08:07:27.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do
głosowania

UG_070923_wniosek_prawo_do_glosowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-07 12:48:15.
Formularz zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych

Zglaszanie_kandydatow_do_OKW.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-24 13:20:03.
Uchwała Nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmianiająca uchwałę
w sprawie powoływania obwodowych komisji
wyborczych

Uchwala_50_2023_PKW.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-24 13:17:38.
Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania
obwodowych komisji wyborczych

Uchwala_Nr_11_2019_PKW.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-24 13:13:04.
Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych

Zarzadzenie_Nr_35_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-21 14:30:21.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-21 14:26:47.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r.

Zgloszenie_glosowanie_korespondencyjne.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-21 14:21:55 | Data modyfikacji: 2023-08-21 14:23:26.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania

Wniosek_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-21 14:19:47.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych

UG_210823_informacja2_PKW.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-21 14:17:07.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w
kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

UG_210823_informacja_PKW.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-21 14:14:37.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych
na dzień 15 października 2023 roku

UG_170823_obwieszczenie_PKW.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-17 13:01:23.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

UG_170823_postanowienie_prezydenta_RP.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-17 12:58:58.
Postanowienie Nr 66/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 27 lipca 2023 r. zmianiające
postanowienie w sprawie podziału Gminy Gózd na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

KW_010823_Postanowienie_Nr_66_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-01 13:08:40.
Postanowienie Nr 30/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie
podziału Gminy Gózd na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

KW_postanowienie_Nr_30_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:59:07.
Postanowienie Nr 29/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie
dostosowania opisu granic okręgów wyborczych
Gminy Gózd do stanu faktycznego

KW_postanowienie_Nr_29_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:56:02.
Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:56:02
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska