Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
 UG_290524_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-05-29 10:57:42.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_22_2024_03

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-04-29 15:29:01.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. dotacji, archiwum, RODO, zaopatrzenia
i zamówień publicznych w Zespole
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Goździe

ZEAS_220324_wyniki_naboru

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-03-25 09:31:34.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referent ds.
dotacji, archiwum, RODO, zaopatrzenia i zamówień
publicznych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym
Szkół w Goździe

ZEAS_130224_lista_kandydatow

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-03-13 12:07:02.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. remontów i rozliczeń w Referacie
Utrzymania Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie
Gminy w Goździe

UG_110324_wyniki_naboru

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-03-11 13:37:05 | Data modyfikacji: 2024-03-11 13:38:35.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referent ds.
remontów i rozliczeń w Referacie Utrzymania
Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_0403244_Lista_kandydatow1

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-03-04 09:30:53.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze:referent ds. dotacji, archiwum, Rodo,
zaopatrzenia i zamówień publicznych

ZEAS_190224_wakat.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-19 10:32:54.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze: referent ds. remontów i rozliczeń w
Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej

UG_140224_wakat.pdf

UG_140224_kwestionariusz_osobowy.docx

UG_140224_oswiadczenie.docx

UG_140224_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2024-02-14 15:18:15.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
kierownik Referatu Utrzymania Infrastruktury
Komunalnej w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_100822_wyniki_naboru.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-08-10 12:43:53.
Lista kandydatów spełniających warunki formalne
na stanowisko pracy: kierownik Referatu Utrzymania
Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_210722_lista_kandydatow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-21 12:08:10.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - kierownik Referatu Utrzymania
Infrastruktury Komunalnej

UG_060722_ogloszenie_wakat.pdf

UG_060722_wakat_kwestionariusz_dla_kandydata.doc

UG_060722_wakat_zal1_oswiadczenie.docx

UG_060722_wakat_zal2_zgoda_na _przetwarzanie_danych_osobowych.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:01:28.
Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na
stanowisko dyrektorów publicznych szkół
podstawowych

Zarzadzenie_Nr_9_2022_1.pdf

Zarzadzenie_Nr_9_2022_zal_Ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 12:43:36.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie
Gminy w Goździe

UG_220321_wyniki_naboru.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-22 10:20:52.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy ds. promocji i
komunikacji społecznej

UG_170321_lista_kandydatow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 13:50:35.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej
w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_040321_WAKAT.pdf

UG_040321_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_040321_wakat_kwestionariusz_osobowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-03-04 10:29:28.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
podinspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_190221_wyniki_naboru_podinspektor.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-18 14:50:12.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. obsługi kasy i gospodarki
materiałowej w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_180221_wyniki_naboru_referent.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-18 14:48:15.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: podinspektor ds.
budownictwa w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_170221_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-17 09:47:02.
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się
do naboru na stanowisko pracy: referent ds.
obsługi kasy i gospodarki materiałowej w
Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Goździe

UG_160221_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:13:43.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referent ds.
obsługi kasy i gospodarki materiałowej w
Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_150221_lista_kandydatow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-15 15:56:27.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze: podinspektor ds. budownictwa

UG_020221_wakat.pdf

UG_020221_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_020221_wakat_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

UG_020221_wakat_kwestionariusz_dla kandydata.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-02 10:47:13.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze: referent ds. obsługi kasy i
gospodarki materiałowej w Referacie Finansowym
Urzędu Gminy w Goździe

UG_010221_wakat.pdf

UG_010221_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_010221_wakat_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

UG_010221_wakat_kwestionariusz_dla_kandydata.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-02-01 16:35:29.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. geodezji 1/2 etatu w Urzędzie Gminy
w Goździe

UG_050121_wyniki_naboru.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-05 10:38:29.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referent ds.
geodezji w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_211220_lista_kadydatow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-21 16:31:19.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: referent ds. geodezji 1/2 etatu
w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_021220_wakat.pdf

UG_011220_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_021220_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 09:58:27.
Wyniki naboru na stanowisko kierownika Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe

UG_020920_wyniki_naboru

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-09-02 12:45:47 | Data modyfikacji: 2020-09-02 12:56:26.
Wyniki naboru na stanowisko kierownika Gminnego
Ośrodka Zdrowia
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-09-02 12:45:36.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
inspektor ds. geodezji w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_260820_wyniki_naboru.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-26 15:17:59.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: inspektor ds. geodezji 1/2 etatu
w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_060820_wakat.pdf

UG_060820_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_060820_wakat_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 13:37:12.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
inspektor ds. geodezji 1/2 etatu w Urzędzie Gminy
w Goździe

UG_270720_wyniki_naboru.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-27 16:11:46.
Oogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_38_2020.pdf

UG_140720_ogloszenie_wakat.pdf

UG_140720_regulamin_przeprowadzenia_konkursu.pdf

UG_140720_oswiadczenie.pdf

UG_140720_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

UG_140720_klauzula.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-14 13:54:38.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: inspektor ds. geodezji 1/2 etatu
w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_090720_wakat.pdf

UG_090720_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_090720_wakat_kwestionariusz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 15:04:52.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: inspektor ds.
geodezji 1/2 etatu w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_080720_lista_kandydatow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 13:05:06.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Goździe:
inspektor do spraw geodezji -1/2 etatu

UG_230620_wakat.pdf

UG_230620_wakat_zal1_kwestionariusz_osobowy.pdf

UG_230620_wakat_zal2_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 14:00:43.
Oogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe

W trosce o bezpieczeństwo osób uczestniczących w procedurze konkursowej Wójt Gminy Gózd Zarzadzeniem Nr 18/2020 uchylił Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu.

UG_180320_Ogloszenie.pdf

UG_180320_Oswiadczenie.pdf

UG_180320_RODO.pdf

UG_180320_klauzuIa RODO.pdf

UG_180320_Regulamin_przeprowadzenia_konkursu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-18 15:12:23 | Data modyfikacji: 2020-03-27 14:02:25.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe

UG_270220_wyniki_naboru.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-27 14:42:09.
Informacja o liście kandydatów spełniających
wymagania formalne na stanowisko urzędnicze:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe

UG_240220_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-24 16:54:51.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na stanowisko
urzędnicze: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe

UG_060220_wakat.pdf

UG_060220_wakat_zal1_kwestionariusz_osobowy.pdf

UG_060220_wakat_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_060220_wakat_zal3_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-06 15:00:20.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
podinspektor ds. świadczeń wychowawczych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe

UG_121219_wyniki_naboru_2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 15:23:23.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe

UG_121219_wyniki_naboru_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 15:21:50 | Data modyfikacji: 2019-12-12 15:22:38.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: podinspektor ds.
świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goździe

UG_091219_lista_kandydatow2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 13:19:46.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: podinspektor ds.
świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe

UG_091219_lista_kandydatow1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 13:18:07.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy - podinspektor ds. świadczeń
wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goździe

UG_201119_wakat_swiadczenia_wychowawcze.pdf

UG_201119_wakat_swiadczenia_wychowawcze_zal1_kwestionariusz.pdf

UG_201119_wakat_swiadczenia_wychowawcze_zal2_oswiadczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-20 15:00:43.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy - podinspektor ds. świadczeń
rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Goździe

UG_201119_wakat_swiadczenia_rodzinne.pdf

UG_201119_wakat_swiadczenia_rodzinne_zal1_kwestionariusz.pdf

UG_201119_wakat_swiadczenia_rodzinne_zal2_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-20 14:57:53.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Referent ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy
w Goździe.
 UG_300819_wyniki_naboru.pdf.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-30 14:23:45.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referenet ds.
ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_290819_lista_kandydatow

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-29 09:38:55.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:
referent do spraw ochrony środowiska

UG_010819_wakat.pdf

UG_010819_wakat_zalaczniki.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-01 14:13:03.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. rolnictwa, przyrody i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_281218_wyniki_naboru_rolnictwo.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-28 14:08:43.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w
Goździe
 UG_281218_Wyniki_naboru_budownictwo.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-28 14:06:00 | Data modyfikacji: 2018-12-28 14:12:16.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko: referent ds. rolnictwa,
przyrody i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_211218_lista_kandydatow_rolnictwo

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-21 14:07:42.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko: referent ds. budownictwa w
Urzędzie Gminy w Goździe

UG_211218_lista_kandydatow_budownictwo

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-21 14:05:27.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -
referent ds. rolnictwa, przyrody i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_061218_ogloszenie_wakat2.pdf

UG_061218_kwestionariusz_osobowy1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:46:31.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -
referent ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_061218_ogloszenie_wakat_1.pdf

UG_061218_kwestionariusz_osobowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:44:28.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Kłonówku-Kolonii

UG_070717_wynik_naboru_3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 12:45:53 | Data modyfikacji: 2017-07-07 12:50:12.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kuczkach-Kolonii
 UG_070717_wyniki_naboru_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 12:43:57.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Małęczynie
 UG_070717_wyniki_naboru_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 12:42:05.
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkursy na kandydatów
na stanowiska dyrektorów następujących szkół,
dla których organem prowadzącym jest gmina
Gózd; 1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. T.
Kościuszki w Kłonówku-Kolonii; 2. Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z klasami
gimnazjalnymi w Kuczkach-Kolonii; 3. Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego z
klasami gimnazjalnymi w Małęczynie

UG_050517_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:44:49 | Data modyfikacji: 2017-06-06 07:53:30.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. M.
Konopnickiej w Podgórze
 UG_110716_wyniki_naboru_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-11 12:47:37 | Data modyfikacji: 2016-07-11 16:26:48.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej
 UG_070716_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:46:30.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Goździe
 UG_040716_wniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-04 12:31:33.
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkursy na kandydatów
na stanowiska dyrektorów następujących szkól
publicznych, placówek publicznych, dla których
organem prowadzącym jest gmina Gózd: 1) Zespołu
Szkół w Goździe, 2) Publicznej Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce, 3)
Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Podgórze
 UG_070616_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-06-07 12:31:28 | Data modyfikacji: 2016-06-07 12:45:11.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
 UG_260416_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-26 13:15:34.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
podinspektor ds. świadczeń wychowawczych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe
 UG_010416_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-04-01 14:28:43 | Data modyfikacji: 2016-04-01 14:30:18.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy podinspektor ds.
świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe
 UG_230316_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-23 09:34:09.
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe

UG_210316_ogloszenie_konkurs.pdf

UG_210316_zal_kwestionariusz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-21 11:18:06.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - podinspektor ds.
świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe

UG_070316_kwestionariusz.pdf

 UG_070316_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-03-07 10:51:37.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
ds. mienia komunalnego i ochrony środowiska w
Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_270116_informaja_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:45:36.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy ds. mienia
komunalnego i ochrony środowiska w Urzędzie
Gminy w Goździe.
 UG_210116_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:56:03.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy ds. mienia komunalnego i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_301215_wakat.pdf

kwestionariusz_osobowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-30 10:56:05.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie
 UG_010715_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-01 10:58:32.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
referent ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy
w Goździe
 UG_160914_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:29:52.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy referent ds.
gospodarki odpadmi w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_09092014_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-09 09:52:07.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referent ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_25082014_wakat.pdf

UG_25082014_kwestionariusz_osobowy.pdf

UG_25082014_dodatkowe_informacje.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-08-25 11:30:04.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym
Szkół w Goździe
 ZEAS_050514_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-05 13:19:59.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze na
stanowisko referenta w Zespole Ekonomiczno
Administracyjnym Szkół w Goździe
 ZEAS_090414_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 12:44:45.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referenta w ZEAS w Goździe

ZEAS_250314_wakat.pdf

ZEAS_250314_kwestionariusz osobowy.doc

ZEAS_250314_dodatkowe_ informacje.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-25 10:52:00.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko -
INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET w gminie Gózd
- sz@nsą na lepsze jutro..." z zatrudnieniem na
czas określony do 30.09.2015 r. w wymiarze 1/2
etatu
 UG_300913_wyniki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-30 13:40:13 | Data modyfikacji: 2013-09-30 13:52:02.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko - INFORMATYK projektu pn.:
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..." z zatrudnieniem na czas określony do
30.09.2015 r. w wymiarze 1/2 etatu
 UG_270913_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-27 10:36:27 | Data modyfikacji: 2013-09-27 10:40:49.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko - INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET -
w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." z
zatrudnieniem na czas określony do 30.09.2015 r.
w wymiarze 1/2 etetu
 UG_120913_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-12 09:16:37.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii
 ZEAS_030812_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-03 10:36:26.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej im. T.
Kościuszki w Kłonówku
 UG_300712_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-30 11:56:32.
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach
Kolonii (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II, Publiczne Gimnazjum), dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Gózd
 UG_030712_wakat_kuczki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-03 16:09:52.
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kłonówku,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gózd
 UG_030712_wakat_klonowek.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-03 15:53:14.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii
 PSP_Kuczki_200212_informacja_2a.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-21 08:39:20 | Data modyfikacji: 2012-04-27 11:06:08.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektra ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze
 PSP_Podgora_200212_informaja_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 16:00:32 | Data modyfikacji: 2012-04-27 10:45:37.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,12 etatu w Zespole
Szkół Ogółnokształcących w Małęczynie
 ZSO_Maleczyn_200212_wyniki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 14:52:21 | Data modyfikacji: 2012-04-26 14:00:08.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce
 PSP_Klwatka_200212_wyniki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 14:49:56 | Data modyfikacji: 2012-04-26 14:00:49.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku
 PSP_Klonowek_200212_wyniki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 13:25:39 | Data modyfikacji: 2012-04-26 14:01:40.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznym Gimnazjum w Kuczkach Kolonii
 PG_Kuczki_200212_informacja_2a.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 12:23:49 | Data modyfikacji: 2012-04-27 11:00:34.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 5/40 etatu w Zespole
Szkół w Goździe
 SZ_Gozd_170212_informacja_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 15:15:36 | Data modyfikacji: 2012-04-27 10:46:41.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 5/40 etatu w Zespole Szkół w Goździe
 ZS_Gozd_130212_lista_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 16:10:21 | Data modyfikacji: 2012-04-27 12:25:08.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP im. M. Konopnickiej w
Podgórze
 PSP_Podgora_130212_lista_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 15:28:36 | Data modyfikacji: 2012-04-27 12:26:19.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP w Kłonówku
 PSP_Klonowek_130212_lista_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 14:19:00 | Data modyfikacji: 2012-04-27 12:27:18.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,12 etatu w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 ZSO_Maleczyn_130212_lista_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 14:15:10 | Data modyfikacji: 2012-04-27 12:28:02.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP im. Jana Pawła II w
Kuczkach Kolonii
 PSP_Kuczki_130212_lista_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 14:13:06 | Data modyfikacji: 2012-04-27 12:28:51.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w Publicznym Gimnazjum w
Kuczkach Kolonii
 PG_Kuczki_130212_lista_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 14:10:40 | Data modyfikacji: 2012-04-27 12:29:57.
Ogłoszenie o liście kandydatów na stanowisko
inspektora BHP w Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce

PSP_Klwatka_130212_lista_kandydatow.pdf

PSP_Klwatka_130212_zarzadzenie_dyrektora.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 10:18:34.
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Goździe,
w skład którego wchodzą: Samorządowe
Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa i
Publiczne Gimnazjum w Goździe
 UG_030212_konkurs.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 14:47:37.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkach
Kolonii ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w 0,06 etatu
 PSP_Kuczki_Kol_030212_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:50:57.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kuczkach Kolonii
ogłasza nabór na stanowisko pracy inspektora ds
BHP w wymairze 0,06 etatu
 PG_Kuczki_Kol_030212_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:47:57.
Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe ogłasza
nabór na stanowisko pracy inspektora ds BHP w
wymiarze 5/40 etatu

ZS_Gozd_020212_wakat_BHP.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:40:59.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kłonówku ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds BHP w wymiarze 0,06 etatu
 PSP_Klonowek_030212_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:25:55.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce
ogłasza nabór na stanowisko pracy inspektora ds
BHP w wymiarze 0,06 etatu
 PSP_Klwatka_030212_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 10:47:39.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds BHP w wymiarze 0,12 etatu
 ZSO_Maleczyn_020212_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:32:27.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Podgórze ogłasza nabór na
stanowisko pracy inspektora ds BHP w wymiarze 0,06
etatu
 PSP_Podgora_020212_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-02 13:37:06.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy po
0,06 etatu w 4 szkołach podstawowych i 1-nym
ginmnazjum oraz po 0,12 et w 2-ch zespołach
szkół na terenie Gminy Gózd
 ZEAS_190112_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-19 13:37:42.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. mienia komunalnego i gospodarki
gruntami w Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_160112_wyniki_naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-16 14:19:12.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referent ds. mienia
komunalnego i gospodarki gruntami w Urzędzie
Gminy w Goździe.
 UG_040112_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-04 13:39:08.
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referent ds. mienia komunalnego i
gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_191211_wakat.pdf

kwestionariusz_osobowy_druk.pdf

dodatkowe_informacje_druk.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-19 11:55:47.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza nabór na stanowisko
pracy inspektora ds. BHP w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Gózd.
 ZEAS_191211_wakat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-19 11:54:09.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Goździe.
 ZEAS_300611_konkurs_na_dyrektora.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-30 13:37:51 | Data modyfikacji: 2011-07-11 14:09:07.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w
wymiarze 1/16 et w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_110111_wyniki_ naboru.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-11 13:14:52.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stnowisko pracy: inspektor ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 1/16
etatu w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_031210_lista_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 13:25:42.
Data wprowadzenia: 2010-12-03 13:25:42
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska