Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawa energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego
 BGK_221117_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 14:43:52.
Wójt Gminy Gózd ogłasza pisemny przetarg
ofertowy na sprzedaż następującego składnika
rzeczowego majątku ruchomego: Autopompa ELJOT AU
24/10, rok zakupu 2007, nr fabryczny 035/2007

UG_221117_ogloszenie.pdf

UG_221117_oferta.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 13:47:27.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na
"Dostawę energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego
 BGK_171117_zestawienie_ofert.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 15:16:54.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert 02.10.2017r.) na
zadanie pn.:"Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Gózd"
 BGK_13112017_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-13 15:12:10.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kiedrzyn - OSP
 BGK_061117_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-06 16:07:16.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot. przetargu nieograniczonego na:
"Dostawę oleju opałowego do kotłowni placówek
szkolnych na sezon grzewczy 2017/2018"
 ZEAS_231017_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-23 13:59:31.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn
- OSP"
 BGK_191017_zestawienie_ofert.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-19 15:38:11.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na "Dostawa oleju opałowego do
kotłowni placówek szkolnych na sezon grzewczy
2017/2018"
 ZEAS_191017_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-19 11:58:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na: Dostawa oleju opałowego do kotłowni
placówek szkolnych na sezon grzewczy 2017/2018
 ZEAS_091017_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:57:44.
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w
przetargu nieograniczonym na: "Dostawa oleju
opałowego do kotłowni placówek szkolnych na
sezon grzewczy 2017/2018"
 ZEAS_061017_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 11:31:15.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Dostawa oleju opałowego do
kotłowni placówek szkolnych na sezon grzewczy
2017/2018"
 ZEAS_041017_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 11:51:33.
Informacja dotycząca złożonych ofert dot.
udzielenia zamówienia publicznego pn.: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Gózd"

BGK_021017_informacja_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:49:53.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Gózd".
 BGK_11092017_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:33:02 | Data modyfikacji: 2017-09-11 15:35:28.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kłonów - etap I"
 BGK_040917_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-09-04 16:22:13.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kłonów
- etap I
 BGK_230817_zestawienie_ofert.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 13:10:45.
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na
sprzedaż składników rzeczowych majątku
ruchomego: 1) samochód osobowy marki Ford Focus,
rok prod. 2001, nr rej. WRA 14159: 2) samochód
osobowy marki Ford Focus, rok prod. 2001, nr rej.
WRA 14160

BGK_180817_ogloszenie.pdf

BGK_180817_zal_oferta.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:28:52.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Gózd
 BGK_170817_zestawienie_ofert.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-17 15:40:21.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dotyczącego przetargu nieograniczonego
pn:"Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w
Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce".
 ZEAS_190717_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-19 10:05:42.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Adaptację pomieszczeń na
sale lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce"
 ZEAS_070717_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 12:16:48.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowę budynku remizy
strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na
świetlicę wiejską w miejscowości Kłonówek,
gmina Gózd"
 BGK_200617_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-20 11:50:48 | Data modyfikacji: 2017-06-20 12:49:54.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie gminy Gózd"

ROŚiMK_130617_wynik.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:49:35.
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art.
86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd”
 ROŚiMK_090617_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-09 13:22:47.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowę budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd, gmina
Gózd"
 BGK_310517_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:45:54.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd”
 ROŚiMK_310517-uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-31 12:42:17.
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art.
86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd”
 ROŚiMK_300517_informacja_otwarcie_ofert.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-30 13:18:01.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Rozbudowe budynku remizy strażackiej z
przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę
wiejską w miejscowości Kłonówek, gmina Gózd"
 BGK_180517_zestawienie_ofert.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-18 15:19:57.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Demontaż, odbiór, transport i
utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Gózd"

ROŚiMK_120517-zawiadomienie_wybor_oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-12 14:47:27.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu
nieograniczonego na: "Rozbudowę budynku remizy
strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na
świetlicę wiejską w m. Kłonówek, gmina Gózd"

BGK_110517_informacja.pdf

BGK_110517_specyfikacja1.pdf

BGK_110517_zal2B_przedmiar_robot.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 11:36:37.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu
nieograniczonego na: "Rozbudowę budynku remizy
strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na
świetlicę wiejską w miejscowości Kłonówek,
gmina Gózd"

skan00129.pdf

skan00130.pdf

skan00131.pdf

skan00132.pdf

skan00133_1.pdf

skan00134.pdf

skan00135.pdf

skan00136.pdf

skan00137.pdf

skan00138.pdf

skan00139.pdf

skan00140.pdf

skan00141.pdf

skan00142.pdf

SKMBT_C25317050909210.pdf

SKMBT_C25317050909220.pdf

SKMBT_C25317050909230.pdf

SKMBT_C25317050909250.pdf

SKMBT_C25317050909280.pdf

SKMBT_C25317050909340.pdf

SKMBT_C25317050909350.pdf

SKMBT_C25317050910100.pdf

SKMBT_C25317050910101.pdf

SKMBT_C25317050910220.pdf

SKMBT_C25317050910270.pdf

SKMBT_C25317050910280.pdf

SKMBT_C25317050910290.pdf

SKMBT_C25317050910300.pdf

SKMBT_C25317050910320.pdf

SKMBT_C25317050910330.pdf

SKMBT_C25317050910340.pdf

SKMBT_C25317050910341.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:36:12.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja
placówek oświatowych na terenie gminy Gózd
 ZEAS_040517_zawiadomieni.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-04 13:47:43.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w
miejscowości Gózd, gmina Gózd"
 BGK_270417_zestawienie_ofert.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-27 15:34:58.
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w
art.86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
w przetargu nieograniczonym na: "Termomodernizacja
placówek oświatowych na terenie gminy Gózd, w
tym: Zadanie I - Termomodernizacja budynku PSP w
Małęczynie; Zadanie II - Termomodernizacja
budynku PSP w Podgórze
 ZEAS_190417_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 12:48:00.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w części I, o Wykonawcach, którzy zostali
wykluczeni z postępowania oraz o odrzuconych
ofertach Wykonawców oraz unieważnieniu
postępowania w części II w postępowaniu w
trybie przetargu nieograniczonego na:
"Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby
Urzędu Gminy w Goździe, jednostek OSP na terenie
Gminy Gózd oraz Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe"
 ZEAS_240217_zawiadomienie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-24 14:32:59 | Data modyfikacji: 2017-02-24 14:39:20.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na: "Bezgotówkowy zakup paliw
płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Goździe,
jednostek OSP na terenie Gminy Gózd oraz Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe"
 ZEAS_220217_zestawienie_ofert.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:05:50.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia 30.12.2016
r.) na: "Przebudowę dróg gminnych na terenie
gminy Gózd w tym: Zadanie 1 - „Przebudowa dróg
gminnych w miejscowości Małęczyn – ul.
Wschodnia, ul. Zachodnia i ul. Ziembickiego na
terenie gminy Gózd” Zadanie 2 - „Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn, gmina
Gózd” Zadanie 3 - „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Gózd – ul. Czarnecka, gmina
Gózd” Zadanie 4 - „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd”
 BGK_060217_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-02-06 17:12:19 | Data modyfikacji: 2017-02-06 17:13:54.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
"Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Gózd
w tym: Zadanie 1 - „Przebudowa dróg gminnych w
miejscowości Małęczyn – ul. Wschodnia, ul.
Zachodnia i ul. Ziembickiego na terenie gminy
Gózd” Zadanie 2 - „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kiedrzyn, gmina Gózd” Zadanie 3 -
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd
– ul. Czarnecka, gmina Gózd” Zadanie 4 -
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Drożanki, gmina Gózd”
 BGK_301216_zestawienie_ofert.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 14:13:48.
Ogłoszenie wyników postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 7m3,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o
poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l z
miejsc użyteczności publicznych z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska”
 ROSiMK_131216_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-13 11:45:45.
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art.
86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych na:
"Odbiór drobnych odpadów stałych z kontenerów
o poj. 7m3, odpadów wstępnie segregowanych z
pojemnika o poj. 1100 l, odpadów z pojemników o
poj. 240 l z miejsc użyteczności publicznych z
terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu
z gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka Królewska"
 ROSiMK_301116_zestawienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-01 09:33:39.
Zbiorcze zestawienie ofert dot.: Zakupu
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i
pomocy przedlekarskiej wraz z dostawą do szkół
na terenie gminy Gózd
 ZEAS_281116_zestawienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-28 15:39:11.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie pn.: "Modernizacja odcinka kanalizacji
sanitarnej w Goździe przy ul. Osiedlowej na
odcinku ok. 900 mb"
 BGK_251116_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:59:03.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofet dnia 18.11.2016
r.) na: "Dostawę energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego"
 BGK_251116_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:41:40.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia ulicznego, budynków i innych
obiektów zarządzanych przez Zamawiającego
 BGK_211116_zestawienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-11-21 15:40:53.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Kościelna"
 BGK_271016_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:29:23.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
wykonawców
 ZEAS_261016_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-26 08:07:02.
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art.
86 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych na:
"Dostawę oleju opałowego do kotłowni placówek
szkolnych na sezon grzewczy 2016/2017"
 ZEAS_201016_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-20 11:30:45.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert 19.09.2016 r.)
na: Dostawę nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Goździe
 BGK_121016_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:02:49 | Data modyfikacji: 2016-10-12 15:13:05.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na
"Przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Kościelna"
 BGK_061016_zestawienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-06 15:23:21.
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na
"Dostawę nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Goździe"
 BGK_220916_zestawienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-22 15:01:13.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na " Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Kościelna"
 BGK_080816_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-08-08 14:06:12.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Podgóra"
 BGK_150716_wyniki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-15 12:42:35.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Demontaż, transport i
utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Gózd"

RGG_050516_protokol.pdf

 RGG_060516_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-05-06 15:08:04.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na.: Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego
 BGK_301115_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-30 13:08:12.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 RGG_301115_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-11-30 13:05:12.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawa oleju opałowego w
łącznej ilości 185 000 litrów na sezon
grzewczy 2015/2016
 ZEAS_300915_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-30 10:51:21 | Data modyfikacji: 2015-09-30 10:59:13.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Świadczenie usługi dostępu
do Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach
trwałości projektu "INTERNET w gminie Gózd -
sz@nsą na lepsze jutro..."
 BGK_220915_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 15:11:38.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka
Królewska
 BGK_210915_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-21 15:14:57.
Ogłoszenie wyników postępowania na zadanie pn.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka
do oczyszczalni.
 BGK_280815_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 15:09:23.
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. zadania pn.:
Wymiana wykładziny podłogowej w salach
lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w
Kłonówku
 ZEAS_230715_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-23 10:49:19.
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. zapytania
ofertowego na: Wymianę złóż filtracyjnych w
stacji uzdatniania wody w miejscowości Małęczyn

BGK_130715_wybor_oferty_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-13 16:33:09.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zmówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Lipiny"
 BGK_070715_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-07 12:15:18.
Informacja o zmianie terminu składania ofert
dot.: Zapytania ofertowego na wymianę złóż
filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w
Małęczynie
 BGK_190615_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-19 15:37:42.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Demontaż, transport i
utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Gózd
 RGG_190615_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:26:38.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: zapytania ofertowego na:
"Wymianę złóż filtracyjnych w stacji
uzdatniania wody w Małęczynie"

BGK_180615_Specyfikacja_zapytania_wyjasnienia.pdf

BGK_180615_Sprawozdanie_badanie_wody.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-06-18 14:08:36.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kłonówek
 BGK_060515_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-05-06 15:38:53.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Działkowa".
Zawiadomienie o ponowym wyborze najkorzystniejszej
oferty

BGK_210415_zawiadomienie.pdf

 BGK_160415_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-16 13:36:32 | Data modyfikacji: 2015-04-21 10:20:00.
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 marca
2015 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 UG_310315_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-31 16:31:06.
Ogłoszenie o wyborze oferty w związku z
zapytaniem ofertowym na:"Konserwację oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Gózd"
 BGK_160115_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-16 15:01:29.
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. zapytania
ofertowego na: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie
gminy Gózd w sezonie zimowym 2014/2015 oraz
usługi koparko-ładowarką w roku 2015"
 BGK_301214_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-30 10:38:09.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot. przetargu nieograniczonego na:
Odbiór drobnych odpadów stałych z kontenera o
poj. 7m3, odpadów wstępnie segregowanych z
pojemnika o poj. 1100 l, odpadów z pojemników o
poj. 240 l z miejsc użyteczności publicznych z
terenu gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu
z gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka Królewska
 RGG_161214_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:03:20.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot. przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 RGG_161214_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-16 09:45:20 | Data modyfikacji: 2014-12-16 12:57:22.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Dostawa energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego"

BGK_111214_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-12-11 13:15:57 | Data modyfikacji: 2014-12-11 13:38:44.
Ogłoszenie wyniku drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w miejscowości Drożanki,
gm. Gózd, składającej się z działki
oznaczonej nr 113/3 o pow. 3161 m2
 RGG_161014_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-16 13:02:22.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej w Klwatce oraz wyposażenie
świetlic w m. Klwatka, Kłonów i Gózd, gm.
Gózd"
 BGK_061014_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-06 15:29:14.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców
 ZEAS_250914_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-09-25 12:01:30 | Data modyfikacji: 2014-09-25 12:19:58.
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu
 UG_050814_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-08-05 13:48:45.
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w miejscowości Drożanki,
gmina Gózd, powiat radomski, składającej się z
działki oznaczonej nr ew. 113/3 o pow. 3161 m2
 UG_170714_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 09:31:49.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Internet dla wszystkich -
umożliwienie dostępu do szerokopasmowego
internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd"
 BGK_140714_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-14 14:40:29.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach programu
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..."
 BGK_110714_wyniki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:48:53 | Data modyfikacji: 2014-07-18 12:51:22.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawę zabawek,
pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych,
mebli i wyposażenia, wyposażenia zapewniającego
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,
wyposażenia wypoczynkowego, wyposażenia szatni i
innych pomieszczeń gospodarczych, rolet
okiennych, zabezpieczenia grzejników zabudową,
wyposażenia do utrzymania czystości, sprzętu
ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz
z oprogramowaniem i kserokopiarek w ramach
projektu systemowego – współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej pn.
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych w gminie Gózd
 ZEAS_090714_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-09 10:37:00.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Organizacja placu zabaw i
dostosowanie pomieszczeń w ramach projektu
systemowego – współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej pn.
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych w gminie Gózd
 ZEAS_010714_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-07-01 09:27:44.
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu.
 UG_05052014_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-30 12:06:48.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zmówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Budowa drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin"
 BGK_270614_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 11:45:32.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w m. Gózd
 BGK_250614_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-25 14:24:47.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej w Klwatce

ZEAS_180614_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-18 10:08:05.
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu oferty i
unieważnieniu postępowania
 BGK_060614_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-06 13:29:17.
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia
terminu związania ofertą dot.: postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na:
Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w
Klwatce

ZEAS_050614_WNIOSEK.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 10:41:27.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 RGG_280514_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-28 10:56:09.
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności
odrzucenia oferty, unieważnieniu czynności
unieważnienia postępowania, o powtórzeniu
czynności badania ofert oraz o wyborze
najkorzystniejszej oferty

BGK_230514_zawiadomienie_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-23 11:38:18.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..."

BGK_140514_wyniki.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-14 15:09:31 | Data modyfikacji: 2014-05-14 15:14:23.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: "INTERNET dla wszystkich -
umożliwienie dostępu do szerokopasmowego
internetu mieszkańcom gminy Gózd"
 BGK_090514_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-09 14:40:39.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Remont i modernizacja boiska
sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii

ZEAS_070514_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-07 14:16:58.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: "INTERNET dla wszystkich -
umożliwienie dostępu do szerokopasmowego
internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd"
 BGK_110414_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:37:14.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia na: "Termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej w Klwatce"
 ZEAS_090414_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 10:56:43.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego na; Dostawę
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu
"INTERNET w gminie Gózd sz@nsą na lepsze jutro"
 BGK_080414_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-08 14:46:27.
Wójt Gminy Gózd ogłasza w dniu 3 kwietnia 2014
r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
w 2014 r.
 UG_030414_konkurs_ofert.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-04-03 09:10:51.
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu
 UG_310314_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:37:21.
Informacja o zmianie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o
zamówieniu dotyczy:przetargu nieograniczonego na
"INTERNET dla wszystkich - umożliwienie dostępu
do szerokopasmowego internetu mieszkańcom z
terenu gminy Gózd"
 BGK_07032014_informacja_o_zminanie_ogloszenia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-03-07 09:48:15.
Ogłoszenie wyników postępowania u udzielenie
zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia
w ramach zadania pod nazwą:"Rozbudowa budynku
Remizy Strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń
na Świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz wyposażeniem w miejscowości
Kiedrzyn, gmina Gózd"
 BGK_21022014_ogloszenie_wynikow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:21:13.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizaję zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
 UG_21022014_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:51:05.
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu
ofert na wykonanie w 2014r. zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.
 UG_20022014_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-20 15:02:35.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwart konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu w 2014 roku.
 UG_23012014_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-01-24 12:33:06 | Data modyfikacji: 2014-01-27 09:43:01.
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dot:
postępowania o udzielenie zamówienia na "
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kłonówku"
 ZEAS_301213_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-30 09:31:07.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego
 BGK_261113_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:51:35.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg
gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym
2013/2014 oraz usługi koparko-ładowarką
 BGK_251113_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-11-25 14:46:35.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Dostawa oleju opałowego w
łącznej ilości 165 000 litrów na sezon
grzewczy 2013/2014"
 ZEAS_031013_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-03 11:35:13.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Rozbudowa budynku Remizy
Strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na
świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i
zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kiedrzyn,
gmina Gózd", w tym: Zadanie I - Rozbudowa budynku
remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem
terenu w miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd;
Zadanie II - Dostawa wyposażenia w ramach zadania
pod nazwą: "Rozbudowa budynku Remizy Strażackiej
z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę
wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem
terenu w miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd"
 BGK_190913_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-19 15:22:59.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Wykonanie trzech placów
zabaw dla dzieci na trenie gminy Gózd, w tym:
Zadanie I - KĄCIK MALUCHA - utworzenie placu
zabaw dla dzieci w miejscowości Kłonów, gm.
Gózd; Zadanie II - RADOSNA KRAINA - utworzenie
placu zabaw dla dzieci w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd; Zadanie III - WSPÓLNE MIEJSCE ZABAW -
utowrzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Kiedrzyn, gm. Gózd
 BGK_080813_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-08-08 13:15:09.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie Gminy Gózd".
 ROSiMK_20130626_zawiadomienie_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-06-26 09:32:37.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Budowa sali gimnastycznej przy
Publicznej Szkole Podstawowekj w Kuczkach Kolonii

ZEAS_200613_wybor_oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-06-20 13:18:49.
Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe o wyborze najkorzystniejszej oferty na
zorganizowanie wyjazdu edukacyjno - integracyjnego
dla 11 osób i 2 pracowników realizujących
projekt pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa
"Szansa""
 GOPS_180613_wybor_oferty2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-06-18 13:27:26.
Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe o wyborze najkorzystniejszej oferty na
przeprowadzenie kursów zawodowych dla 11
uczestników projektu pn. "Reintegracja społeczna
i zawodowa "Szansa""
 GOPS_180613_wybor_oferty1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-06-18 13:24:35 | Data modyfikacji: 2013-06-18 13:28:27.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy gminy Gózd"
 RGG_140613_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-06-14 14:05:42.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Przebudowę drogi w
miejscowości Małęczyn, ul. Bankowa oraz remont
dróg gminnych w miejscowości Grzmucin"
 BGK_090513_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-05-09 14:41:46.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin, gmina
Gózd"
 BGK_220413_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-22 15:34:48.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 RGG_180413_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:53:41.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: Dostawa paliw na
potrzeby Urzędu Gminy w Goździe oraz jednostek
OSP na terenie gminy Gózd
 BGK_260313_ogloszenie_wynkow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 15:06:59.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot,; Zakup autobusu 36 miejsc w
pojeździe dla 21 osób niepełnosprawnych w tym
dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich
 ZEAS_220313_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-22 10:49:24.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Demontaż i utylizacja wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Gózd
 RGG_220313_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-22 10:31:16.
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 lutego
2013 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 UG_070313_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-07 10:07:34.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Odbiór drobnych odpadów
stałych z kontenerów KP-7 o poj. 7m3 , z
pojemników o poj. : 750 l, 240 l; odpadów
wstępnie segregowanych z pojemników o poj. 1100
L z miejsc użyteczności publicznych z terenu
Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z
gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka”
 RGG_150113_wyniki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-15 13:48:37.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Odbiór drobnych odpadów
stałych z kontenerów KP-7 o po. 7m3, z
pojeminków o poj.: 750 l, 240 l; odpadów
wstępnie segregowanych z pojemników o poj. 1100
l z miejsc użyteczności publicznych, z terenu
Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z
gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka"
 RGG_21122012_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-12-21 12:35:57.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Dostawa samochodu lekkiego
pożarniczego nowego dla OSP Grzmucin"
 UG_101212_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-12-10 09:45:51.
Ogłoszenie GOPS w Goździe o wyborze
najkorzystniejszej oferty dot.: Przeprowadzenie
warsztatów "Zasady savoir-vivru"
 GOPS_061212_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-12-06 14:45:25.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawa wyposażenia w ramach
zadania pn.: "NOWOCZESNA WIEŚ - budowa świetlicy
wiejskiej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem
terenu i budową wielofunkcyjnego boiska w
miejscowości Wojsławice"
 BGK_281112_wyniki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-28 17:53:08 | Data modyfikacji: 2012-11-29 08:22:32.
Zawiadomienie o odrzuconych ofertach Wykonawców
oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty
przedmiotu zamówienia dot.: "Dostawa i montaż
pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programów nauczania z
wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego
Programu rozwijania kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"
dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Klwatce"
 ZEAS_171012_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-10-17 11:35:56.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Dostawa paliw do pojazdów
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w
Goździe
 ZEAS_051012_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-10-05 12:37:21.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców na „ Dostawę oleju opałowego w
łącznej ilości 160 000 litrów na sezon
grzewczy 2012/2013 „
 ZEAS_021012_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-10-02 13:28:51.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców na "Dostawę mięsa i wędlin dla
potrzeb stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w
Goździe i Zespole Szkół w Kuczkach
 ZEAS_280912_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-28 10:13:47.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na " Remont drogi gminnej nr
350101W Budy Niemianowskie - Lipiny
 BGK_070912_wyniki_postepowania_1.PDF

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-07 19:36:49.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i
budową wielofunkcyjnego boiska w miejscowości
Wojsławice, gmina Gózd
 BGK_070912_wyniki_postepowania.PDF

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-07 19:30:31.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin"
 BGK_050912_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-05 12:05:03.
Zawiadomienie o ponownym wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na robotę
budowlaną polegającą na "Utworzenie placów
zabaw w ramach rządowego programu "Radosna
Szkoła" przy PSP im. H. Sienkiewicza w Klwatce,
PSP im. Jana Pawła II w Kuczkach Kolonii i PSP
im. T. Kościuszki w Kłonówku".
 ZEAS_28082012_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-28 09:56:39.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Utworzenie placów zabaw w
ramach rządowego programu " Radosna szkoła" przy
PSP im. H. Sienkiewicza w Klwatce, PSP im. Jana
Pawła II w Kuczkach Kolonii i PSP im. T.
Kościuszki w Kłonówku
 ZEAS_130812_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-13 14:29:20.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Dostawa energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i
innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego"
 BGK_160712_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-16 14:20:06.
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29.06.2012
r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
na 2012 r.
 UG_040712_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-04 13:44:11.
Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w miejscowości Drożanki,
gmina Gózd, składającej się z działki
oznaczonej nr ew. 113/3 o powierzchni 3161 m2,
ujawnionej w Księdze Wieczystej nr
RA1Z/00029719/2
 RGG_260612_ogloszenie2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-26 15:45:08.
Ogłoszenie o wyniku II przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Drożanki,
gmina Gózd, składającej się z działki
oznaczonej nr 113/1 o powierzchni 4333 m2,
ujawnionej w Księdze Wieczystej nr
RA1Z/00029719/2
 RGG_260612_ogloszenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-26 15:40:57.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Poprawa warunków życia na
obszarach wiejskich poprzez budowę sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
pompowniami w miejscowości Kiedrzyn i Małęczyn
na terenie gminy Gózd'
 BGK_180612_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-18 16:13:20.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Termomodernizacja budynku
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
 GOZ_130612_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-13 14:57:49.
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11 maja 2012
r. o unieważnieniu konkursu na realizację
zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i
sportu
 UG_110512_ogloszenie_o_uniewaznieniu_konkursu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 16:43:54.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym: Budowa
sali gimnastcznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Kuczkach Kolonii
 ZEAS_220512_zawiadomienie_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-22 14:23:57.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Klwatka"
 BGK_180512_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 15:11:12.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Budowa sali gimnastycznej przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii
 ZEAS_18051_wybor_oferty_sala.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:58:15.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz odrzuconych ofertach
wykonawców dot.: Doposażenie bazy dydaktycznej
oraz dostawa sprzętu niezbędnego do prowadzenia
zajęć dodatkowych w ramach projektu pn.
"Realizujemy wymagania i stawiamy na nowoczesne
metody nauczania i wychowania uczniów klas I-III
w szkołach z terenu gminy Gózd"
 ZEAS_180512_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:55:34.
Zapytania i odpowiedzi dot. postępowania:
Doposażenie bazy dydaktycznej oraz dostawa
sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć
dodatkowych w ramach projektu pn. "Realizujemy
wymagania i stawiamy na nowoczesne metody
nauczania i wychowania uczniów klas I-III w
szkołach z terenu gminy Gózd'
 ZEAS_300412_zapytania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-30 15:39:03.
Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż składnika rzeczowego
majątku ruchomego: kontenery na odpady komunalne
KP 7, stalowe, o poj. 7 m3 - 17 szt. rok prod.
1989
 RGG_040412_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:16:06.
Ogłoszenie o wyniku rokowań na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd, powiat
radomski, województwo mazowieckie, składającej
się z działki oznaczonej nr 704/1 o powierzchni
8500 m2.
 RGG_29032012_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:33:01.
Zawiadomienie o ponownym wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Kształtowanie
centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na
SKWER RODZINNY w miejscowości Gózd, gmina Gózd"
 BGK_240312_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-23 15:19:55.
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2012 r.
 UG_190312_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-19 13:27:22.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Kształtowanie centrum wsi
poprzez zagospodarowanie terenu na SKWER RODZINNY
w miejscowości Gózd, gmina Gózd'

BGK_150312_wyniki_postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-15 15:34:43.
Ogłoszenie wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Drożanki,
gm. Gózd, składającej się z działki
oznaczonej nr 113/1 o pow. 4333 m2, ujawnionej w
Księdze Wieczystej nr RA1Z/00029719/2
 RGG_150312_wynik_przetargu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-15 13:47:55.
Ogłoszenie wyniku II pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż składnika rzeczowego
majątku ruchomego: pojazd marki Jelcz 004,
ciężarowy specjalny, nr rejestr. RDR 5710, rok
prod. 1984
 UG_150312_wyniki_przetargu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-15 12:06:27.
Ogłoszenie Wójta Gmina Gózd o wyniku II
przetargu ustnego nieograniczonego, którego
przedmiotem była sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w m. Drożanki, gm. Gózd,
składającejsię z działki oznaczonej nr ewid.
113/3 o pow. 3161 m2 ujawnionej w KW nr
RA1Z/00029719/2
 RGG_130312_ogloszenia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-13 08:27:05.
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Klwatka, gm. Gózd, powiat radomski,
woj. mazowieckie, składającej sie z działki
oznaczonej nr 704/1 o powierzchni 8500 m2
 RGG_280212_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-28 10:40:23.
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż
pojazdu marki Jelcz
 UG_230212_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-23 13:18:38.
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek położonej w miejscowości Drożanki,
gmina Gózd, powiat radomski, województwo
mazowieckie, składającej się z działki
oznaczonej nr 113/3 o powierzchni 3161 m2
 RGG_080212_ogloszenie_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-08 10:45:19.
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego, przeprowadzonego w Urzędzie
Gminy w Goździe, dnia 05.01.2012 roku o godz.
10.00., którego przedmiotem była sprzedaż
nieruchomości zabudowanej obciążonej nakładami
poniesionymi na budynek, położonej w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd,
składającej się z działki oznaczonej nr ew.
113/3 o powierzchni 3161 m2 , ujawnionej w
Księdze Wieczystej nr RA1Z/00029719/2
 RGG_050112_wynik_przetargu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-05 11:57:30.
Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego, którego przedmiotem była
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w
Goździe przy ul. Lekarskiej 4 o łącznej
powierzchni użytkowej 58,3m2 wraz z piwnicą o
pow. 9,3m2.
 RGG_291211_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-29 11:58:08.
Ogłoszenie o wyniku II przetargu ustnego
nieograniczonego dot.:"Sprzedaży nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Klwatka,
gmina Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie,
składającej się z działki oznaczonej numerem
704/1 o powierzchni 8500 m2.
 RGG_08122011_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-08 14:08:05.
Ogłoszenie wyniku I przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Klwatka,
gmina Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie,
składającej się z działki oznaczonej nr 704/1
o powierzchni 8500 m2.
 RGG_061011_ogloszenie1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-10-06 13:33:52 | Data modyfikacji: 2011-10-07 11:28:00.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą: "Zakup
używanego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Klwatce".
 UG_051011_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-10-05 14:53:58.
Ogłoszenie wyników postępowania na wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni
ścieków: ZADANIE I - Dokumentacja
projektowo-wykonawcza na budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe
dla miejscowości: Drożanki, Podgóra, Lipiny -
II etap. ZADANIE II - Dokumentacja
projektowo-wykonawcza na rozbudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków w m. Gózd do wielkości
umożliwiającej przyjęcie dodatkowych ilości
ścieków z rozbudowanej gminnej sieci
kanalizacyjnej.
 BGK_031011_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-10-03 14:39:12.
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w
Goździe przy Urzędzie Gminy, ul. Radomska 7
ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż zdemontowanego parkietu podłogowego
na opał.
 ZEAS_300911_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-30 13:08:04.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi
gminnej w m. Małęczyn, ul. Ziembickiego".
 BGK_080911_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-08 14:57:07.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczącej zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na:"Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 8m3,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemników
siatkowych o poj. 2m3, odpadów z pojemników o
poj.:750l, 240l z miejsc użyteczności
publicznych, odbiór odpadów wielkogabarytowych z
terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu
z gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka"
 RGG_220811_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-22 10:40:49.
Zawiadomienie o odrzuconych ofertach Wykonawców
oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:
Utworzenie placów zabaw w ramach rządowego
programu "Radosna Szkoła" przy PSP w Podgorze,
PSP w Goździe i Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 ZEAS_160811_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-16 13:23:03.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
„Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę
oczyszczalni ścieków: ZADANIE I – Dokumentacja
projektowo-wykonawcza na budowę kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe
dla miejscowości Drożanki, Podgóra, Lipiny –
II etap, ZADANIE II – Dokumentacja
projektowo-wykonawcza na rozbudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków w m. Gózd do wielkości
umożliwiającej przyjęcie dodatkowych ilości
ścieków z rozbudowywanej gminnej sieci
kanalizacyjnej”.
 BGK_120811_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-12 14:23:15.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odbiór
drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj.
8m3, odpadów wstępnie segregowanych z
pojemników siatkowych o poj. 2m3, odpadów z
pojemników o poj. 750 l, 240 l z miejsc
użyteczności publicznych, odbiór odpadów
wielkogabarytowych z terenu Gminy Gózd oraz
wywóz i utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni
ścieków w miejscowości: Gózd i Klwatka.

RGG_080811_ogloszenie.pdf

RGG_080811_specyfikacja.pdf

RGG_080811_oferta1.pdf

RGG_080811_zal2_oswiadczenie.pdf

RGG_080811_zal3_oswiadczenie.pdf

RGG_080811_zal4_umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-08 13:52:13.
Zawiadomienie o ponownym wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na robotę
budowlaną polegającą na "Budowie kompleksu
boisk sportowych zgodniem z założeniami programu
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Małęczyn przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących ul. Szkolna 64"
 ZEAS_040811_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-04 14:11:09.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na robotę budowlaną polegającą na: "Budowie
kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami
programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Małęczyn
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul.
Szkolna 64"
 ZEAS_260711_informacja_o_wyborze_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-26 11:05:19.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Ziembickiego".
 BGK_260711_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-26 08:34:33.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: postępowania na: " Wykonanie
dokumentacji projektowo - wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni
ścieków: ZADANIE 1. Dokumentacja projektowo -
wykonawcza na budowę kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni ścieków w Goździe dla
miejscowości: Drożanki, Podgóra, Lipiny - II
etap: ZADANIE 2. Dokumentacja projektowo -
wykonawcza na rozbudowę oczyszczalni ścieków w
miejscowości Gózd do wielkości umożliwiającej
przyjęcie dodatkowych ilości ścieków z
rozbudowanej gminnej sieci kanalizacyjnej.

BGK_180711_zapytanie_i_wyjasnienia.pdf

BGK_180711_koncepcja_rozbudowy_strona_tyt.pdf

BGK_180711_koncepcja_rozbudowy.pdf

BGK_180711_rys1_schemat_technologiczny.pdf

BGK_180711_rys2_plan_sytuacyjny.pdf

BGK_180711_rys2_plan_sytuacyjny_kolor.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-18 11:48:27.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na" Odbiór odpadów stałych z
kontenerów o poj. 8m3, z pojemników o
pjemności: 750 l, 240 l, z miejsc użyteczności
publicznych, odbiór odpadów wielkogabarytowych z
terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu
z gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka".
 RGG_150711_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-15 13:44:30.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na robotę budowlaną polegającą na "Budowie
kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami
programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Klwatka 31
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce".
 ZEAS_140711_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-14 10:27:20.
Zawiadomienie o odrzuconych ofertach Wykonawców
oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:
Dostawy i montażu 24 zestawów komputerowych,
urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki oraz
projektora dla Publicznego Gimnazjum w Goździe.
 ZEAS_040711_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:59:09.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot.: postępowania na: "Przebudowę
drogi gminnej w miejscowośći Małęczyn, ul.
Ziembickiego".

BGK_300611_wyjasnienia.pdf

BGK_300611_specyfikacje_techniczne.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-30 09:02:44.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. postępowania na roboty budowlane
"Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z
założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
Klwatka 31 przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce".
 ZEAS_280611_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-28 13:25:22.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczy postępowania na roboty
budowlane "Budowa kompleksu boisk sportowych
zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko -
Orlik 2012" Klwatka 31 przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce".
 ZEAS_210611_wyjasnienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-21 14:08:39.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: Roboty budowlane w budynkach PSP
i PG i Przedszkola w Goździe.
 ZEAS_200611_rozstrzygniecie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 12:36:22 | Data modyfikacji: 2011-06-21 10:43:57.
Zawiadomienie o odrzuconych ofertach Wykonawców,
o unieważnieniu postępowania w Części 1
przedmiotu zamówienia, o wyborze
najkorzystniejszej oferty w Części 2 przedmiotu
zamówienia dot.: Dostawa i montaż komputerów,
tablic interaktywnych oraz innych urządzeń dla
Publicznego Gimnazjum w Goździe".
 ZEAS_150611_zawiadomienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-15 13:30:14.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz odrzuconych ofertach
Wykonawców dot: postępowania o udzielenie
zamówienia na "Dostawę i montaż komputerów,
tablic Interaktywnych oraz innych urządzeń dla
Publicznego Gimnazjum w Goździe".
 ZEAS_200511_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-20 13:43:26.
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 18.03.2011r.
o wyborze oferty dot. realizacji zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 UG_080411_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-08 14:59:15.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
"Wykonywanie usług przewozowych w zakresie
transportu zbiorowego osób w ramach regularnej
komunikacji publicznej na terenie gminy Gózd".
 BGK_070311_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 15:11:45.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (otwarcie ofert dnia
03.02.2011r.) na "Przebudowa drogi gminnej nr
350102W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowościach: Małęczyn, Grzmucin,
Wojsławice Kolonia, Wojsławice, Kolonia
Kłonówek".
 BGK_250211_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-02-25 14:39:04.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące
zapisów SIWZ dotyczy: postępowania na:
"Przebudowę drogi gminnej nr 350101W wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach:
Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice Kolonia,
Wojsławice, Kolonia Kłonówek".

BGK_260111_zapytania_i_wyjasnienia_SIWZ.pdf

BGK_260111_wykaz_robot.pdf

BGK_260111_kadra_pracownicza.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-26 11:28:28.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Dostawa produktów
żywnościowych dla potrzeb stołówki szkolnej
przy PSP w Goździe i PSP w Kuczkach Kolonii".
 ZEAS_201210_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-20 14:27:28.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.; "Budowa lodowiska w Goździe w
ramach Pilotażowego Programu Budowy Lodowisk
Sezonowych oraz Lodowisk Stałych "Biały Orlik".
 ZEAS_081210_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-08 15:22:42.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowa drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin - roboty bitumiczne".
 BGK_071210_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 14:46:46.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
publicznym na "Budowa lodowiska w Goździe w
ramach Pilotażowego Programu Budowy Lodowisk
Sezonowych oraz Lodowisk Stałych "Biały Orlik".
 ZEAS_031210_ogloszenie_zmiana.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:40:22.
Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania
na "Budowa lodowiska w Goździe w ramach
Pilotażowego Programu Budowy Lodowisk Sezonowych
oraz Lodowisk Stałych "Biały Orlik".

ZEAS_031210_siwz_modyfikacja.pdf

ZEAS_031210_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:36:13.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Dostawa oleju opałowego w
łącznej ilości 180 000 litrów na sezon
grzewczy 2010/2011".
 ZEAS_291010_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-29 13:39:44.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa
oleju opałowego w łącznej ilości 180 000
litrów na sezon grzewczy 2010/2011".

ZEAS_191010_ogloszenie.pdf

ZEAS_191010_specyfikacja.pdf

ZEAS_191010_zal1_formularz_oferty.pdf

ZEAS_191010_zal2_oswiadczenie.pdf

ZEAS_191010_zal3_oswiadczenie.pdf

ZEAS_191010_zal4_wzor_umowy.pdf

ZEAS_191010_harmonogram.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-19 13:30:46.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o
nazwie "Dostawa oleju opałowego w łącznej
ilości 180 000 litrów na sezon grzewczy
2010/2011".
 ZEAS_191010_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-19 10:07:26.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa
drogi gminnej w miejscowości Grzmucin".

BGK_181010_ogloszenie.pdf

BGK_181010_specyfikacja.pdf

BGK_181010_zal1_oferta.pdf

BGK_181010_zal2_kosztorys_ofertowy.pdf

BGK_181010_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_181010_zal4_oswiadczenie.pdf

BGK_181010_zal5_wykaz_robot.pdf

BGK_181010_zal6_kadra_pracownicza.pdf

BGK_181010_zal6a_oswiadczenie_uprawnienia.pdf

BGK_181010_zal7_umowa.pdf

BGK_181010_zal8_zasoby.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-18 16:02:15.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa 1100 ton
kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-63 mm z
przeznaczeniem na remont dróg gminnych, na
terenie gminy Gózd.

BGK_141010_ogloszenie.pdf

BGK_141010_specyfikacja.pdf

BGK_141010_zal1_oferta.pdf

BGK_141010_zal2_oswiadczenie.pdf

BGK_141010_zal3_oswiadczenie.pdf

BGK_141010_zal4_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-14 16:13:38.
Ogłoszenie o wyniku II przetargu ustnego
nieograniczonego na: "Sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 4 położonego w Goździe, przy
ul. Lekarskiej 2".
 RGG_071010_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-07 14:56:47.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Ziembickiego"
 BGK_01102010_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-01 14:20:26.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: "Prace remontowo - ociepleniowe
elewacji budynków Przedszkola, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Goździe", w ramach
projektu "Wyrównanie poziomu edukacji na terenie
gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków i
terenów PG i PSP w Goździe do potrzeb XXI
wieku".
 ZEAS_210910_wybor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:03:05.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Poprawa stanu środowiska
naturalnego oraz podniesienie standardów życia
mieszkańców i atrakcyjności inwestycyjnej gminy
poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami, pompowniami w miejscowościach:
Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn na
terenie gminy Gózd" - II etap operacji "Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
pompowniami w miejscowościach Klwatka Królewska,
Małęczyn na terenie Gminy Gózd".
 BGK_160910_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-16 15:05:02 | Data modyfikacji: 2010-09-16 15:12:41.
Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu
ofertowego na sprzedaż następujących
składników rzeczowych majątku ruchomego: 1)
Pojazd marki STAR - 200 FSC Starachowice, 2)
Koparko - spycharka BOREX Białoruś 2628.
 BGK_060910_wyniki_przetargu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-06 15:37:18.
Wójt Gminy Gózd ogłasza drugi przetarg ustny
nieograniczony na: "Sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 4, położonego w Goździe przy ul. Lekarskiej
2".
 RGG_060910_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-06 12:26:38.
Informacja do ogłoszenia z dnia 16.08.2010r. -
dot. pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż
następujących składników rzeczowych majątku
ruchomego.
 BGK_27082010_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-27 14:01:45.
Wójt Gminy Gózd ogłasza pisemny przetarg
ofertowy na sprzedaż następujących składników
rzeczowych majątku ruchomego: pojazd marki STAR -
200 oarz koparko - spycharka BOREX Białoruś
2628.

BGK_160810_ogloszenie.pdf

BGK_160810_oferta_star.pdf

BGK_160810_oferta_koparka.pdf

BGK_160810_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-16 11:46:18.
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego na "Sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 4, położonego w Goździe przy ul. Lekarskiej
2, stanowiącego własność gminy Gózd".
 RGG_020810_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-08-02 16:23:38.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Budowa chodników dla
pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w
miejscowości Gózd i Klwatka".
 BGK_290710_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-07-29 15:37:53.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz o wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na robotę budowlaną
polegającą na "Budowa kompleksu boisk sportowych
zgodnie z założeniami programu "MOJE BOISKO -
ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne ) Gózd, ul. Starowiejska 130".
 ZEAS_210710_rozstrzygniecie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-07-21 11:02:54.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania na "Poprawa stanu naturalnego i
efektywności energetycznej przez zastosowanie
systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy
Gózd".
 ZEAS_120710_rozstrzygniecie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-07-12 10:46:32.
Wójt Gminy Gózd odwołuje przetarg I ogłoszony
na dzień 02.08.2010r. /zmiana przeznaczenia
lokalu/.
 RGG_070710_odwolanie_przetargu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-07-07 11:10:55.
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Gózd.
 RGG_300610_ogloszenie_przetarg.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:11:26 | Data modyfikacji: 2010-06-30 13:14:22.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawę materiałów
budowlanych dla zadania pn: "Niwelacja zagrożeń
związanych z wypadkami samochodowymi i poprawa
bezpieczeństwa oraz wzrost jakości usług
turystycznych poprzez budowę parkingów i
chodników w m. Gozd i w m. Klwatka na terenie
gminy Gózd".
 BGK_280510_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-28 16:48:58.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Ziembickiego".

BGK_140510_uniewaznienie_3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-14 13:40:02.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą: "Niwelacja
zagrożeń związanych z wypadkami samochodowymi i
poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost jakości
usług turystycznych poprzez budowę parkingów i
chodników w miejscowości Gózd i w miejscowości
Klwatka na terenie gminy Gózd".
 BGK_060510_uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-06 13:55:56.
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Modernizację drogi gminnej
w miejscowości Kłonów".
 BGK_290410_wyniki_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-04-29 12:05:43.
Data wprowadzenia: 2010-04-29 12:05:43
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska