Zarządzenie Nr 1/2015 Przewodniczącego Rady
Gminy Gózd z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów organów samorządu
mieszkańców wsi w gminie Gózd na VII kadencję
2015 - 2019
 Zarzadzenie_Przewodniczacego_Nr_1_2015.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-01-20 14:15:26.
Data wprowadzenia: 2015-01-20 14:15:26
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska