Zarządzenie Nr 1/2011 Przewodniczącego Rady
Gminy Gózd z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów organów samorządu
mieszkańców wsi w gminie Gózd na VI kadencję
2011 - 2015.

Zarzadzenie_Przewodniczacego_Nr_1_2011.pdf

250111_Harmonogram_zebran_wiejskich.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-18 09:44:27.
Data wprowadzenia: 2011-01-18 09:44:27
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska