Zarządzenie Nr 1/2013 Przewodniczącego Rady
Gminy Gózd z dnia 28 października 2013 r. w
sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w
sołectwie Małęczyn Nowy gmina Gózd
 Zarzadzenie_Przewodniczacego_Nr_1_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-28 14:05:14.
Data wprowadzenia: 2013-10-28 14:05:14
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska